Anakreón

Anakreon byl dvorní básník, dovršitel řecké monódické lyriky.

Anakreon pocházel z maloasijského města Tea. Jako voják ho bránil proti nájezdům Peršanů, dokonce psal básně vyzývající k boji proti nim. Po pádu města odešel na ostrov Samos, kde se stal dvorním básníkem tyrana Polykrata. Po jeho smrti byl povolán do Athén, kde jeho básně sloužily k pobavení dvorské společnosti.

Anakreon je autorem uhlazených milostných básní, rozverných písních o lásce, mládí, víně a životních radostech. Ty se staly velice populárními a našly desítky napodobitelů. Hovoří se o anakreonské poezii.

Anakreonovy básně měly vliv i na Puškina a Goetha.

Ankreon psal i básně na oslavu boha Dionýsa, boha plodnosti.

Milostná píseň – Radost ze života (Řekové nevěřili v posmrtný život).

Narození: Tea, Malá Asie
Úmrtí: None, Athény, Řecko †

9 se líbí, 0 se nelíbí