Alexandr Kliment

Alexandr Kliment byl český spisovatel, dramatik a scenárista.

Alexandr Kliment, valstním jménem Alexandr Klimentiev, se narodil v rodině brusiče drahokamů v Turnově. V roce 1948 maturoval na reálném gymnáziu v Praze. Rok studoval na Filozofické fakultě UK filozofii a hudební vědu, poté přešel na Akademii múzických umění, kde se věnoval divadelní dramaturgii.

Před nástupem na vojnu se Alexandr Kliment učil zámečníkem ve vagónce Tatra. Po návratu z vojenské služby působil jako nakladatelský redaktor, filmový dramaturg a novinář. Od roku 1970 nesměl téměř dvacet let z politických důvodů pracovat ve svém oboru ani publikovat. Vystřídal různá zaměstnání jako noční vrátný, řidič sanitky aj.

Od roku 1989 se Aůexandr Kliment začal věnovat jen literární tvorbě.

Dílo Alexandra Klimenta:

Klimentovo pestré dílo zahrnuje poezii, prózu, drama a filmové scénáře. Od 70. let až do konce let 80. bylo jeho dílo vydáváno jen v samizdatu nebo v zahraničí.

Poezie:
Těžká voda – 1961, básnická sbírka v níž se autor soustředil na citové a mravní otázky mladých lidí.

Próza:
Marie – 1960, knižní autorova prvotina. Jde o psychologickou prózu o osudech ženy, která velmi těžce prožívá rozpad vlastního manželství. Na jejím základě vznikl také film.

Setkání před odjezdem – 1963, novela v níž Kliment uplatnil metodu výpovědi ve vlastním nitru.

Hodinky s vodotryskem – 1965, sbírka povídek poukazující na absurditu všednosti.
Bezúhonní – 1968, povídková sbírka, ve které lze sledovat i některé rysy prózy F. Kafky.

Nuda v Čechách – Lucern 1977, psychologický román, vrcholné dílo Klimentovy prozaické tvorby. Hlavním hrdinou je pražský architekt, který v letech 1947 – 67 prožívá vnitřní dilema: Zda přes všechny potíže zůstat v Čechách, i když za omezených podmínek, nebo emigrovat. Alternativa „nuda nebo revoluce“ je podstatou krize autorovy generace.

Basic Love (Šťastný život) – Toronto 1981, přeloženo do češtiny – 1990. Novela, která navazuje na předešlý román.

Pro děti:
Dobrodružství s větrníkem – 1969
Modré pohádky – samizdat 1976

Drama, rozhlasové hry a scénáře:
Marie – 1964
Barometr – 1970
Červotoči – 1972
F 19, 35 – 1975
Lidé uvnitř koně – 1991

Klimentova filmová a televizní tvorba byla oceněna doma i v zahraničí, např. Barometr v Monte Carlu.

Věk: 90
Narození: 31. 1. 1929 , Turnov
Znamení: vodnář  

3 se líbí, 1 se nelíbí