Alexej Pludek

Alexej Pludek byl prozaik a dramatik.

Alexej Pludek se narodil v početné rodině prostějovského dělníka. V letech 1932 - 37 žila rodina v Jihlavě, kde otec dostal místo u tamější pošty. V Jihlavě Alexej Pludek začal studovat reálné gymnázium, ale v roce 1940 maturoval už opět v Prostějově na reálce.

Zbytek války prožil Alexej Pludek ve svém rodném městě zprvu jako zaměstnanec městského úřadu, pak jako totálně nasazený u firmy Wichterle a Kovářík.

Po osvobození byl Alexej Pludek rok knihovníkem a poté vystudoval vysokou školu politickou a sociální v Praze. Získal titul inženýr ekonomie.

Již během vysokoškolských studií pracoval Alexej Pludek v redakci Haló Nedělních novin a před nástupem na vojenskou službu v Mladé frontě. V letech 1953 - 56 byl televizním dramaturgem, dále redaktorem Státního nakladatelství dětské knihy, šéfredaktorem beletrie v nakladatelství Práce a redaktorem Literárního měsíčníku.

Od roku 1974 se Alexej Pludek začal zcela věnovat své literární tvorbě. Ve Svazu českých spisovatelů vedl komisi pro nové autory a byl členem redakční rady Kmene. V roce 1978 byl jmenován zasloužilým umělcem.

Po roce 1989 se Alexej Pludek angažoval v organizacích s nacionalistickými až xenofobickými tendencemi. V roce 1992 byl poslancem Sněmovny lidu za komunistickou koalici Levý blok. V roce 1996 kandidoval do Senátu za Komunistickou stranu Československou.

Dílo Alexeje Pludka:

Alexej Pludek se ve svých dílech zaměřuje na psychologické a společensko-politické příběhy ze současnosti, knihy pro mládež a historické romány o starověkých civilizacích. Pludkovy básnické počátky jsou uloženy v almanaších Červnové nebe z roku 1945 a Klas z roku 1947.

Alexej Pludek je autorem jedenadvaceti knih. Některé z nich byly přeloženy i do cizích jazyků. V 90. letech získal i prestižní Evropskou cenu za historickou literaturu pro mládež, udělovanou v italské Bologni.

Próza:
Slunce v údolí - 1955, román je kritickým obrazem stavby Trati mládeže na Slovensku

Dvě okna do dvora - 1959, novela je jakýmsi Stříbrným větrem generace, která své mládí prožívá v tíživé době nacistické okupace

Hromotlucká historie - 1961, novela, ve které autor s humorem a dějovou spádností vypráví příběh ze zemědělské farmy v pohraničí

Ženy nemají pravdu - 1963, novela je komorní beletrickou studií milostného trojúhelníku

Lásky na zavolanou - 1978, sbírka novel Dvě okna do dvora, Hromotlucká historie a Ženy nemají pravdu v poněkud upravené podobě

Vabank - 1974, román, v němž dal Alexej Pludek čtenáři nahlédnout do zákulisí Pražského jara 1968

Dosavadní vrchol Pludkova díla tvoří volný triptych románů vracejících se do historie předantických civilizací:

Faraonův císař - 1956, středověký Egypt v době církevních a státních reforem faraóna Achnatona

Rádce velkých rádžů - 1975, Indie za vlády prvních králů dynastie Maurjů - sjednotitelů velké části indického subkontinentu

Nepřítel z Atlantidy - 1981, dějištěm románu je pevnina v Atlantiku, o jejíž existenci se po staletí vedou spory

Český král Karel - 1978, esej k šestistému výročí úmrtí Karla IV.

Králevic, král, císař - 1981, kniha pro mládež o Karlu IV.

Próza pro mládež:
Tudy chodíval Ječmínek - 1959, beletricko-naučná kniha, v níž autor zachytil historii a přítomnost rodného Prostějova a celé Hané

Ptačí pírko anebo Jak Vítek o všechno přišel - 1959, povídka ze života dětí vtipně využívající dětského zaujetí pro hru a tajemství

Pověsti dávných časů - 1971, převyprávění legend o bojích západních slovanských kmenů s Němci v průběhu několika staletí

Takových tisíc let - 1988, sci-fi novela byla napsána již v 60. letech, vypráví o světě, v němž nacisté vyhráli 2. světovou válku

Česká pře - 1989

Dramata:
Statečná sova - 1947 - hra pro mládež, autorova knižní prvotina

Případ Modrá voda - premiéra v roce 1950, komedie o zrodu nových společenských vztahů na vesnici

Narození: 29. 1. 1923 , Prostějov
Úmrtí: 7. 9. 2002  ve věku 79 let, Praha †
Znamení: vodnář  

3 se líbí, 1 se nelíbí