Alois Musil

Alois Musil byl autorem beletrizovaných cestopisů a dobrodružných románů pro mládež, kněz. Byl jedním z nejvýznamnějších světových orientalistů své doby, získal řadu poct a uznání.

Alois Musil pocházel ze selské rodiny. Po maturitě na gymnáziu vstoupil v roce 1887 do bohosloveckého semináře v Olomouci. V roce 1891 byl vysvěcen na kněze a působil jako katecheta v Moravské Ostravě.

Od 1895 strávil Alois Musil dva roky na dominikánské biblické škole v Jeruzalémě. Odtud podnikl několik výzkumných výprav. Motivován zájmy o starozákonní studium, lingvistiku, etnografii a geografii uskutečnil v následujících letech řadu cest na Arabský poloostrov a Blízký Východ. V Ambře objevil fresky, čímž dokázal existenci figurálního malířství v raném islámu. Kartografické poznatky zpracoval v řadě map.

Na univerzitách v Bejrútu, Londýně, Berlíně a Vídni pokračoval Alois Musilv orientalistických studiích. V Olomouci se věnoval pedagogické činnosti jako katecheta, poté jako řádný profesor biblických studií na teologické fakultě.

V roce 1909 působil Alois Musil na vídeňské univerzitě jako profesor arabštiny a biblických věd. Poslední cestu do Orientu podnikl v roce 1917.

Po vzniku Československa se Musil vrátil do vlasti a přijal místo profesora orientálních věd a moderní arabštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Ve 20. letech 20. století strávil Alois Musil tři roky v USA a v roce 1938 odešel do důchodu.

Dílo Aloise Musila:

Z rozsáhlého materiálu získaného vlastní životní zkušeností vytěžil Alois Musil řadu beletrizovaných cestopisů, které spojují líčení dobrodružných zážitků z výprav s popisem reálií a folkloru a epizodami ze života místních obyvatel.

V zemi královny Zanobie – 1930
V biblickém ráji – 1930

Dobrodružná literatura pro mládež z orientálního prostředí:
V těchto dílech kladl důraz na úctu k odlišné kultuře a cit pro etnickou specifičnost a kolorit.

Mstitel – 1933
Syn pouště – 1933
Cedry na Libanonu – 1937

Nový Orient – 1934 – 41 (10 sv.). Cyklus souboru syntetických historicko politických přehledů.

Narození: 30. 6. 1868 , Rychtářov u Vyškova
Úmrtí: 12. 4. 1944  ve věku 75 let, Otryby u Českého Šternberka †
Znamení: rak  

10 se líbí, 0 se nelíbí