Bolesław Prus

Boleslaw Prus, vlastním jménem Aleksander Glowacki, byl polský prozaik, představitel polského kritického realismu, publicista.

Boleslaw Prus se narodil ve zchudlé šlechtické rodině. Od časné smrti svých rodičů žil u příbuzných. V roce 1863 se zúčastnil lednového povstání, za což byl odsouzen a vězněn. Po propuštění vystudoval matematiku a fyziku, pracoval jako domácí učitel, úředník i dělník. Od roku 1872 se věnoval publicistice.

Boleslaw Prus spolupracoval s řadou časopisů, do kterých přispíval svými reportážemi, fejetony a humoreskami. Byl představitelem pozitivistické generace, užíval převážně metodu kritického realismu.

Dílo Boleslawa Pruse:

Ve své tvorbě zachytil Boleslaw Prus základní proměny společnosti ve druhé polovině 19. století. Jeho hrdiny jsou často chudí lidé nebo děti, vyrůstající v těžkých podmínkách:

Palác a barabizna - 1875
Sirotčí osud - 1876
Andělka - 1880

Na přední stráži - 1885, v tomto románu vyzdvihuje autor charakter polského sedláka, který na rozdíl od šlechty odmítl prodat svou půdu Němcům.

Loutka - 1890, román. Vrcholné dílo polského kritického realismu, které se zaměřuje na základní ekonomické a společenské procesy ve Varšavě ve druhé polovině 19. století.

Farao - 1897, román. Další dominující Prusovo dílo o egyptském vládci z 11. století př. n. l., který při uskutečňování nových společenských reforem podlehl v boji s církví. V obrazu starého Egypta se promítají problémy současné společnosti.

Emancipantky - 1894, román o životním údělu tzv. emancipovaných žen

Pro preciznost společenské i psychologické analýzy postav a prostředí ve svých dílech a mj. i vypravěčské umění, bývá Prusova tvorba srovnávána s tvorbou např. Balzakovou, Diskensovou, Gogolovou či .

Narození: 20. 8. 1847 , Hrubieszów, Polsko
Úmrtí: 19. 5. 1912  ve věku 64 let, Varšava, Polsko †
Znamení: lev  

1 se líbí, 0 se nelíbí