Claudius Aelianus

Claudius AELIANUS (řecky Klaudios Ailianos) byl řecký filozof a sofista.
Pocházel z italské Praeneste, kde zastával úřad pontifika. Byl žákem sofisty Pausania, u kterého se naučil dobře řecky. Byl i učitelem řečnictví v Římě. V pozdějších letech se věnoval literatuře. Aelianus se nejen ve své době, ale i u dalších generací těšil velké popularitě díky čistému slohu ve svých dílech.

Dílo Claudia Aeliana:
Peri zóón idiotétos (O zvláštnostech zvířat) – 17 knih, ve kterých autor vypráví o obyčejných i neobyčejných vlastnostech zvířat. Ukazuje zde moudrost a prozíravost přírody, zvířata jsou dávána často lidem za vzor.

Poikilé historia (Rozmanité příběhy) - soubor povídek o lidech, zachovala se pouze část 1. knihy, která je věnována životu v přírodě.

Agroikikai epistolai (Vesnické listy) – krátká stylistická cvičení, jde o 20 fiktivních dopisů, autor zde čerpá z příběhů, někdy i milostných, antických řečníků a komiků ze 4. století př. n. l.

Filozofické spisy – během let se ztratily, dochovaly se pouze některé fragmenty:
Peri pronoias (O prozřetelnosti)
Peri Thein Enargeión (O zřejmých důkazech božského zásahu)

Narození: Praeneste, Itálie
Úmrtí: None †

0 se líbí, 1 se nelíbí