Edgar Dutka

Edgar Dutka je scenárista, dramaturg a režisér.

Edgar Dutka pochází z Břeclavi. Jeho předkové pocházeli ze všech koutů Rakouska-Uherska - z jedné strany pomezí Podkarpatské Rusi a Haliče, z druhé Šumava a Vysočina, babička žila ve Vídni.
Když bylo Dutkovi sedm let, byla jeho ovdovělá matka zatčena za zradu a on a jeho dvanáctiletá sestra byli převezeni do dětského domova. Matka byla odsouzena za převaděčství na šest let. Ze ženské věznice se jí podařilo uprchnout a přes řeku Dyji emigrovala do Rakouska a odtud do Austrálii.

Edgar Dutka strávil v dětském domově dva roky, pak ho a jeho sestru vychovávali pěstouni, rodina matčiny sestřenice. Svoji matku spatřil až v roce 1968, kdy ji navštívil v Austrálii. Matka mu umožnila procestovat a poznat celou zemi. Austrálie mu učarovala, ale k matčině překvapení se po roce pobytu rozhodl vrátit domů.

Edgar Dutka studoval katedru scenáristiky a dramaturgie na FAMU. Chtěl se stát scenáristou a spisovatelem, ale to mu nebylo díky normalizaci povoleno. V roce 1974 pracoval ve Studiu Jiřího Trnky a studiu Bratři v triku.

Dnes Edgar Dutka přednáší na katedře scenáristiky a dramaturgie na FAMU.

Dílo Edgara Dutky:

Edgar Dutka není klasický prozaik, pro něhož je psaní zábavou či prostorem ke slovesnému dovádění. Literární sdělení je pro něj spíše vypsáním z neduhů, které člověku přináší pozemské bytí, a ze zdolávání nástrah, jež před něj kladou velké i malé dějiny.

Próza:
U útulku 5 - 2003, povídky o životě v dětském domově v letech 1948 - 50, jde o dětskou obžalobu doby z vyprávění malého chlapce Bena. Autor chtěl vydat knihu již v roce 1964. Tato kniha byla díky literární kvalitě spojené s autentickým prožitkem velmi příznivě přijata literárními kritiky.

Slečno, ras přichází - 2004, román v ich-formě inspirovaný autralským bušem a českou emigrantskou komunitou obdržel Státní cenu za literaturu za rok 2005

Staženi z kůže ze tmy vycházíme - 2007, povídkový opus, chronologicky řazené povídky zaznamenávají, jakými způsoby bývalý režim znesnadňoval život občanům Československa.

Animované snímky:
Konec krychle
Všehochlup
Drátovat flikovat!
Nesplnitelný sen
Klub odložených
O Maryšce a Vlčím hrádku


Golem - kombinovaný film, spolupráce s Jiřím Bartou na scénáři
Na půdě - celovečerní trikový film

Odborné práce:
Minimum z dějin české animace
Minimum z dějin světové animace


Animovaný film - Úvod do scenáristiky animovaného filmu - 2002, obecné poznámky ke scenáristice animovaného filmu, skripta pro studenty animace - kapitoly o filmovém příběhu a jeho dramaturgii, a pro studenty scenáristiky - psaní pro animovaný film.

Věk: 78
Narození: 1941 , Břeclav

13 se líbí, 1 se nelíbí