Eukleidés

Eukleidés (též Euklides), řecký matematik a geometr, žil ve 3.stol. před n.l. v Alexandrii v Egyptě.

Jeho opera magna byly třináctidílné Základy (Stoicheia) vrcholící systémem ústředních axiomů geometrie.

Dílo Eukleidése
1. kniha: pojednání o trojúhelnících a rovnoběžnících, důkaz Pythagorovy věty
2. kniha: pojednání o planimetrii
3. a 4. kniha: pojednání o tětivových a tečnových mnohoúhelnících a kruhu
5. kniha: pojednání o poměrech
6. kniha: pojednání o geometrické podobnosti
další knihy: výklad teorie čísel, prvočísla, důkaz nespočetnosti prvočísel, teorie iracionálních čísel.
11., 12. a 13. kniha: stereometrie

Úmrtí: None †

5 se líbí, 2 se nelíbí