Eva Seemannová

Eva Seemannová byla česká překladatelka do esperanta. Překládala divadelní hry domácích i zahraničních autorů.

Výběr z překladů
- Maryŝa (Maryša), od bratří Mrštíků
- Patrino (Matka), od Karla Čapka
- Legendo pri amo (Legenda o lásce), od Nazima Hikmeta
- Pigmaliono (Pygmalion), od George Bernarda Shawa
- Nora (Nora), od Henrika Ibsena
- JEAN KAj MI, od Guelmy
- Ekskuso de mortaj knabinoj (Výlet mrtvých dívek), od Anny Seghersové

Dále přeložila řadu pohádek spisovatele Františka Lazeckého: Kramářské písně aj. Tiskem vyšel její překlad Meze de Eŭropo… skize pri la historio de Ĉeĥoslovakio — ve spolupráci s Adolfem Staňurou a Oldřichem Kníchalem.

Založila a vedla herecký soubor Verda Ĉaro de Julio Baghy.

Narození: 21. 3. 1920
Úmrtí: 21. 1. 1999  ve věku 78 let, Praha, Česká Republika †
Znamení: beran  

0 se líbí, 0 se nelíbí