František Vaněček

František Vaněček se narodil v roce 1923 v Holubově u Českých Budějovic. Jako vyučený nástrojař pracoval v tužkárně. V roce 1945 začal přispívat do různých časopisů a novin. Od roku 1948 do roku 1951 pracoval na národním výboru, v aparátu KSČ a v armádě. Od roku 1956 pracoval v různých redakcích a v létech 1961-69 v Rudém právu. Spolupracoval s Čs. televizí. Odmítl účast na posrpnových prověrkách a nastoupil jako hlídač na pražských parkovištích, potom pracoval jako topič. Psal fejetony do samizdatů. Jeho Sto bodů, uvedených v této publikaci, bylo přeloženo do mnoha jazyků. Patřil k prvním signatářům Charty 77. Od roku 1980 žil ve Vídni.

Deník chartisty vyšel poprvé pod názvem Stalo se v kraji zvykem v nakladatelství Josefa Škvoreckého v Torontu.

Narození: 1923 , Holubov u Českých Budějovic
Úmrtí: 27. 6. 1999  ve věku 76 let, Vídeň, Rakousko †

7 se líbí, 2 se nelíbí