Jakub Arbes

Jakub Arbes byl český spisovatel a žurnalista.

Jakub Arbes se narodil jako syn ševce. Vystudoval reálku, kde jej krátce učil i Jan Neruda a polytechniku, kterou však nedokončil. Věnoval se žurnalistice a spisovatelské činnosti.

Jako redaktor opozičních Národních listů a novinář protivládního zaměření byl Jakub Arbes nejednou vyšetřován a dokonce odsouzen k vězení v České Lípě. V sedmdesátých letech byl z Národních listů propuštěn, nějaký čas působil jako dramaturg v Prozatímním divadle. Pokoušel se založit vlastní časopis, od roku 1876 žil jako svobodný spisovatel. Často existenčně strádal.

Jakub Arbes patřil k odvážným a tvrdým kritikům tehdejší společnosti. Nikdy však nepřišel s návrhem na řešení současné situace.

V posledních letech života bojoval se slepotou, stále však zůstával ve styku s literárním i společenským životem. Podporoval pokroky v literární tvorbě.

Jakub Arbes zemřel ve svém smíchovském bytě. Pohřben byl v Malvazinkách.

Dílo Jakuba Arbese:

Jakub Arbes byl především žurnalista a prvky žurnalistické práce jsou patrné i v jeho próze. Jako první literární díla psal básně. Byla to však pouze průměrná práce. Věnoval se i překladům poezie. Jeho pokus o drama se nezdařil a psaní dramatické tvorby sebekriticky zanechal. Nejlépe mu vyhovovalo psaní prózy. V jeho tvorbě si nelze nevšimnout vlivu anglického gotického románu

Romaneta, povídky a novely:
Jakub Arbes miloval tajemné příběhy. Byl však i velmi racionální člověk, který se zajímal o nejnovější vědecké objevy. Vytvořil nový literární žánr - romaneto. Tento název pochází od Jana Nerudy. Romaneto je románová novela menšího rozsahu, ve které se vyskytují vědecké, filozofické a sociální úvahy. Má napínavý děj s fantazijními nebo detektivními prvky. Na začátku nepochopitelná záhada je na konci vysvětlena. Příznačným rysem Arbesových romanet je jejich autobiografičnost, zdůrazněná postavou vypravěče. Děj se odehrává obvykle v Praze v autorově současnosti nebo nedávné minulosti.

Romaneta - 1878 - 84, 3 svazky. Soubor obsahuje:
- Ďábel na skřipci - 1866, autor se zde zamýšlí nad filozofickými otázkami

- Svatý Xaverius - 1873, vypráví o světcově obraze v malostranském kostele, spojeném s legendou o tajemství malířovy poslední vůle. Mladý Xaverius hledá tajnou mapu, kde je vyznačena cesta k pokladu. Tato mapa je skryta v obraze svatého Xaveria. Na určeném místě začne Xaverius kopat, najde však jen pár zajímavých kamenů. Jeho snaha končí požárem a zjevením svatého Xaveria. Tento příběh vypráví vypravěč, opoziční žurnalista. Po letech se znovu s Xaveriem setkává ve vídeňském vězení. Tam byl Xaverius nespravedlivě uvězněn za krádež v kostele. Než mu vypravěč stačil pomoci, Xaverius zemřel. V tomto romanetu je sloučen napínavý děj s reálnou chudobou na Malé Straně a na Smíchově.

- Sivooký démon - 1873
- Ukřižovaná - 1876 - s psychologickými náměty
- Ethiopská lilie - 1879

- Newtonův mozek - 1877 - s přírodovědnými náměty. Hrdinové tohoto romaneta mohou díky stroji času podniknout cestu do minulosti. Zde se setkávají s násilím a sociálním útlakem. Jde o první českou science fiction.

- Šílený Job - 1879, v tomto díle se objevuje motiv "kandidátů existence". tj. nadaných jedinců ze sociálně slabších vrstev, kteří pro nepřízeň společenských poměrů nemohou uplatnit své schopnosti.

- Advokát chuďasů - 1881
- Dva barikádníci - 1885
- Idyly utrpení a bídy - 1885
- Lotr Gólo - 1886

Povídky, novely a kresby - 1886 - 87, 2 svazky
Z romantiky všedního dne - 1894

Poslední dnové lidstva - 1895, utopická vize konce světa. Poslední autorovo romaneto.
Z víru života - 1899

Další řadu Arbesových próz tvoří romány:

Kandidáti existence - 1878, román o dvou mladých idealistech, kteří chtějí v praxi uskutečnit myšlenky utopického socialismu. Když se však jeden z nich stane majitelem továrny, zvítězí v něm kapitalista.

Moderní upíři - 1879, dílo obsahuje rozsáhlé monology postav, ve kterých vyjadřují své názory na zlepšení stavu společnosti.

Epikurejci - 1880

Mesiáš - 1883, 2 svazky, román "ztracené existence". Revolucionář z roku 1848 se vrací z mnohaletého vyhnanství domů a zjišťuje, jak se národní společnost vzdálila od jeho ideálů.

Štrajchpudlíci - 1883, nová verze Epikurejců zachycuje poměry dělnictva před rokem 1848 a opět uvádí na scénu postavu sociálního reformátora. Dílo se však stalo pouhým torzem.

Anděl míru - 1890, sociálně-kritický románo rozkladu vesnického života způsobeného pronikáním kapitalismu, nejzdařilejší Arbesův román zobrazuje změnu vesnické společnosti vlivem peněz.

Agitátor - 1893

Práce žurnalistické:
Z Arbesových žurnalistických prací jsou nejvýznamnější jeho stati kulturně historické a beletrizovaná publicistika, zaměřená na osudy významných osobností vědy a umění.

Pláč koruny české neboli Nová perzekuce - 1870
Český Paganini - 1884
K. H. Mácha - 1886
Z martyrologie umění - 1892
První sociální revoluce - 1892
Siluety divadelní - 1904
Arabesky literární - 1905
Nesmrtelní pijáci - 1906
Záhadné povahy - 1909
Z duševní dílny básníků - 1915

Jakub Arbes sledoval se zájmem i divadlo.
Siluety divadelní - soubor statí si všímá i vlivu divadla v životě národa.

Štrajchpudlíci - 1883, nová verze Epikurejců. Román zachycuje poměry dělnictva před rokem 1848 a opět uvádí na scénu postavu sociálního reformátora. Dílo však zůstalo torzem.

Narození: 12. 6. 1840 , předměstí Smíchov, dnešní Praha
Úmrtí: 8. 4. 1914  ve věku 73 let, Praha †
Znamení: blíženci  

65 se líbí, 18 se nelíbí