Jan Hasištejnský z Lobkovic

Jan Hasištejnský z Lobkovic, bratr Bohuslava Hasištejnského, byl politik a spisovatel, zástupce humanismu v Čechách.

Jan Hasištejnský z Lobkovic pocházel ze šlechtické rodiny. Svůj život spojil s městem Kadaň. když byl v 25. října 1469 jmenován králem Jiřím z Poděbrad hejtmanem města. Lobkovicové chtěli toto město učinit centrum svých držav. To se jim sice nepodařilo, ale Jan Hasištejnský a jeho bratři si u krále i papeže vymohli mnoho privilégií pro Kadaň. Nechali zde postavit františkánský klášter, kde je Jan Hasištejnský i pochován.

Jan Hasištejnský z Lobkovic byl velmi svědomitý, když bylo třeba i přísný pán města. Proslul také jako znalec krásy a umění. Působil v diplomatických službách a ve funkci žateckého krajského hejtmana. V roce 1477 vedl poselstvo do Lucemburska a v roce 1487 do Říma k papeži.

Dílo Jana Hasištejnského z Lobkovic:

Jan Hasištejnský vydal v roce 1505 česky psanou cestovní zprávu o několika řeckých ostrovech. Zmiňuje se o pevnostních stavbách i o nemocnici řádu johanitů na Rhodu. Zaujala ho organizace nemocnice i bezplatné ošetřování nemocných. Dále se ve zprávě zmiňuje o kyperské legendě o klášteře na hoře Stavrovuni i o zkresleném vyprávění o dobytí města Limasol anglickým králem Richardem Lví srdce. Popisuje také řecké liturgie v kostele svatého Blasia v Benátkách. Konec zprávy je přehledem o učeních východních křesťanských církvích, pro která díky velkým odlišnostem nemohl mít jako pravý katolík porozumění.

Jan Hasištejnský z Lobkovic zanechal dvě díla.

Naučení synu Jaroslavovi - 1504
Putování ke Svatému hrobu - 1505, spis shrnuje autorovy zážitky z pouti do Jeruzaléma v roce 1493.

Narození: přibližně 1450
Úmrtí: 1517  ve věku 67 let, Kadaň †

0 se líbí, 0 se nelíbí