Jan Zábrana

Jan Zábrana byl básník, prozaik, autor deníkových záznamů, editor a překladatel.

Jan Zábrana se narodil v rodině, ve které oba rodiče byli učitelé, politicky činní v národněsocialistické straně. V politických procesech po roce 1948 byli oba odsouzeni k mnoha létům vězení. Jiřina Zábranová napsala knihu vzpomínek Ohlédnutí - vydáno posmrtně 1994.

Po maturitě 1950 nebyl Jan Zábrana z politických důvodů přijat na FF UK. Začal studovat na Římskokatolické bohoslovecké fakultě, tu však musel po čtyřech semestrech opustit. Po zatčení otce v roce 1952 se musel vystěhovat z rodinného domu v Humpolci. Přesídlil natrvalo do Prahy, kde v letech 1952 - 54 pracoval jako zámečník a brusič. V té době se seznámil s výtvarníky a literáty mimo oficiální umělecké struktury, např. Vladimírem Holanem, Bohumilem Hrabalem a dalšími. Celoživotní přátelství navázal s prozaikem a publicistou Josefem Jedličkou a Josefem Škvoreckým.

V roce 1955 byl Jan Zábrana přijat do Kruhu překladatelů a od té doby pracoval jako překladatel z ruštiny a angličtiny.

Dílo Jana Zábrany:
Jan Zábrana se celoživotně věnoval překládání poezie a prózy. Z ruštiny přeložil mj. díla I. Babela, I. Bunina, M. Cvetajevové, B. Pasternaka a S. Jesenina. Z angličtiny přeložil mj. G. Corsa, A. C. Doyla, L. Ferlinghettiho, K. Patchena a S. Plathovou.

K vydání připravil:
Obeznámení s nocí - výbor americké poezie - 1967 spolu s S. Marešem.
Jak se dělá poezie - 1970, soubor esejí.

Potkat básníka - 1989, vydáno posmertně, jde o výbor autorových doslovů a předmluv k přeloženým knihám.

Poezie:
Těžištěm Zábranova díla jsou jeho autorské práce obvzláště poezie.

Život je všude - 1957, básníkův debut v samizdatu, téhož roku začal publikovat i v časopisech.

V 60. letech vydal tři básnické sbírky, které napsal z části již v 50. letech:

Utkvělé černé ikony - 1965, sbírka obsahuje výrazově strohé verše, zasazené většinou do městského prostředí.

Stránky z deníku - 1968, motivem sbírky je nostalgie za uplývajícím životem, včetně toho, co se v něm vlivem historických událostí nestalo.Východiskem k jednotlivým básním byly autorovy vlastní zážitky.

Lynč - 1968, pro tuto sbírku jsou charakteristická obrazná vyjádření. Jednotícím prvkem jsou zkušenosti z nesvobody a dále téma pokusu o postižení nejistoty milostného vztahu.

Básně - 1993, Jan Zábrana své verše často přepracovával, proto tato souborná edice se liší od verzí z 60. let. Sbírka Lynč zde má název Samosoud.

Zeď vzpomínek - 1992, posmrtně vydaná básnická kniha, v níž jsou až úsečným výrazem shrnuta všechna Zábranova podstatná témata jako je láska,sex, smrt, nesvoboda, tvorba.

Próza:
V 60. letech vydal Jan Zábrana pod svým jménem trilogii, kterou napsal spolu s Josefem Škvoreckým. Její děj je zasazen do předválečné a válečné Prahy:

Vražda pro štěstí - 1963
Vražda se zárukou - 1964
Vražda v zastoupení - 1967

Táňa a dva pistolníci - 1965, kniha pro děti opět napsaná ve spolupráci s Josefem Škvoreckým.

Celý život - 1992, obsáhlý výbor ze Zábranových deníků a záznamů, byl vydán posmrtně ve dvou svazcích. Tyto záznamy vznikaly v letech 1948 - 84, nejsoustavněji však od konce roku 1970. Kniha obsahuje i jednotlivé verše a jejich varianty.

Sedm povídek - 1993, publikováno z pozůstalosti, psáno v letech 1954 - 57, povídky jsou stylizovány jako pravdivý záznam života mladých dělníků.

Narození: 4. 6. 1931 , Herálec u Humpolce
Úmrtí: 3. 9. 1984  ve věku 53 let, Praha †
Znamení: blíženci  

6 se líbí, 2 se nelíbí