Jiří Fried

Jiří Fried byl autorem psychologických novel a scenáristou.

Jiří Fried byl synem krejčího, legionáře a po záboru Sudet trafikanta v Praze. Po maturitě na gymnáziu v Písku působil jako úředník Českomoravského filmového ústředí. V roce 1946 začal studovat na Filozofické fakultě UK dějiny umění a estetiky. Studium však nedokončil. Nastoupil jako dramaturg do Čs. státního filmu.

Od 1959 byl Jiří Fried redaktorem a později náměstkem ředitele nakladatelství Čs. spisovatel, ale v roce 1970 byl propuštěn. Poté žil ve svobodném povolání jako televizní a filmový autor.

Dílo Jiřího Frieda:

Během svého života se Jiří Fried podílel jako scenárista na mnoha snímcích:
O ševci Matoušovi – 1948
Morálka paní Dulské – 1959
Pasáček z doliny – 1983

Fried debutoval básnickou sbírkou
Rozsvícená okna – 1954, básnický debut, jeho doménou v literární tvorbě je ale vypravěčství 60. let.

Próza:
Ve všech prózách hraje nezastupitelnou roli autorova představivost.

Časová tíseň – 1961, příběh šachového mistra, který je po matčině smrti vtažen do citové konfrontace s prostředím původního domova na venkově.

Pověst – 1966, tématem je chlapecká výprava za tušením třináctých komnat světa.

Abel – 1966, o malířově ranním bilancování. Autor zde přináší v duchu blízkém francouzskému tzv. novému románu, s důrazem na popis smyslových vjemů, psychologický rozklad krátkého úseku lidského života.

Hobby – 1969, příběh úředníka, který své nejhlubší naplnění objeví v kopírování textů a v jejich opisování jenom jako množiny písmen, bez ohledu na souvislý význam textu.

Léto v Altamiře – 1992, rozlehlejší próza z prostředí pošumavského městečka Záhoří. Je to příběh prázdninového přátelství českého a židovského chlapce v předvečer 2. světové války. Hry na dobrodružství jsou poznamenány prvními poryvy nacistického násilí.

Narození: 1. 3. 1923 , Prachatice
Úmrtí: 13. 9. 1999  ve věku 76 let, Prachatice †
Znamení: ryby  

1 se líbí, 0 se nelíbí