Martin Kabátník

Martin Kabátník († 1553, Litomyšl) byl český cestovatel a spisovatel, člen Jednoty bratrské.

Roku 1490 jel z rozhodnutí Jednoty hledat církev neolivněnou jiným náboženstím. Toto byla víceméně snaha Jednoty vyřešit vlastní problémy nalezením původního křesťanství, které by přijala jako morální autoritu.

Díla Martina Kabátníka:
Cestopis, též Kabátníkův cestopis – při hledání církve projel Malou Asii, Egypt, Jeruzalém, Sýrii a Palestinu. Tuto cestu popsal velmi věrohodně, přestože se dopustil řady zeměpisných a etnografických chyb. Nejedná se o chyby úmyslné či přikrašlující, ale o chyby pramenící z neznalosti. Z cesty se vrátil koncem roku 1492.

Narození: 1553 , Litomyšl
Úmrtí: None †

2 se líbí, 3 se nelíbí