Milena Jesenská

Milena Jesenská byla česká novinářka a fejetonistka.

Milena Jesenská se narodila v zámožné rodině . Její tetou byla spisovatelka Růžena Jesenská.
Vystudovala na dívčím gymnáziu Minerva a poté, na přání otce, začala studovat medicínu. Po roce fakultu opustila, přešla na konzervatoř, ale ani tato studia nedokončila.

Milena Jesenská vedla bohémský život, rozešla se s rodinou, měla problémy s policií a v letech 1917 – 18 se musela léčit v psychiatrickém sanatoriu kvůli závislosti na drogách.
Později se provdala, odstěhovala se do Vídně a začala psát do pražských novin.

Milena Jesenská se věnovala rovněž překladatelské činnosti, při níž se seznámila s Franzem Kafkou. V letech1920 – 23 byla jeho důvěrnou přítelkyní. Stýkala se i s avantgarními politiky a umělci v Devětsilu.

Od roku 1924 působila Milena Jesenská v Národních listech jako fejetonistka a překladatelka. Později neměla stálé zaměstnání, až v roce 1937 zakotvila v časopise Přítomnost. Psala i do časopisu V boj. Na konci roku 1939 byla pro intenzivní odbojovou činnost zatčena, vězněna a na krátký čas i propuštěna.

Na konci léta roku 1940 byla Milena Jesenská opět zatčena a převezena do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Zde velmi těžce onemocněla a v květnu roku 1944 zemřela.

Dílo Mileny Jesenské:

Jako novinářka a fejetonistka vydala Milena Jesenská dva soubory s bystrými společenskými postřehy se snahou o názorové povznesení žen:

Cesta k jednoduchosti – 1926
Člověk dělá šaty – 1927

Civilisierte Frau – Civilizovaná žena – 1929, fejetony spolu s jinými autory.

Své jazykové a stylistické nadání projevila Jesenská i jako překladatelka. Má zásluhu na hlubším poznání díla Franze Kafky, jehož próza v jejím přetlumočení vycházela ve 20. letech v novinách i časopisech.

Překládala německé, francouzské, angloamerické a ruské autory.

Narození: 10. 8. 1896 , Praha
Úmrtí: 17. 5. 1944  ve věku 47 let, Ravensbrück, Německo †
Znamení: lev  

6 se líbí, 2 se nelíbí