Søren Aabye Kierkegaard

Sören Aabye Kierkegaard byl dánský spisovatel, teolog a filozof.

Sören Kierkegaard byl vychováván v přísné nábožensky založené rodině. Vystudoval teologii a filozofii na Kodaňské univerzitě. Naplno se věnoval myslitelské a literární činnosti. Jeho filozofie se uplatnila až později ve filozofii existenciální a dialektické teologii.

Filozoficky se S. A. Kierkergaard stavěl za subjektivní pravdu, individuální existenci. Věřil v Boha, ale hlásal, že člověk a Bůh jsou jsou nesouměřitelné veličiny, vztah mezi nimi je vztahem dvou vzájemně cizích světů. K církvi zaujímal kritické stanovisko pro její duchovní prázdnotu a pokrytectví (v časopise Okamžik).

Dílo Sörena Kierkegaarda:

Spisy Sörena Kierkegaarda se zaměřují na teologické problémy, ale jsou pojaty literárně. Vynikají vybroušeným stylem, bohatou fantazií a krásným básnickým jazykem.Autor v nich využívá i humor a ironii. Svá díla vydával většinou pod pseudonymy.

Buď a nebo – 1843, v tomto díle přdstírá dva přístupy k životu, estetický a etický
Bázeň a chvění – 1843, v tomto spise se autor zabývá otázkami víry

Stadia životní cesty – 1845, v textu se zabývá hlavními přístupy k životu: estetický, etický a náboženský.

Pojem úzkosti – 1844, těžiskem textu je pojem úzkosti

Porovnání dvou teoretických možností poznání věčné pravdy.
Filozofické drobky – 1844

Závěrečný nevědecký dodatek – 1846

Svým učením a spisy inspiroval Kierkegaard řadu spisovatelů a filozofů.

Narození: 5. 5. 1813 , Kodaň, Dánsko
Úmrtí: 11. 11. 1855  ve věku 42 let, Kodaň, Dánsko †
Znamení: býk  

2 se líbí, 1 se nelíbí