Torquato Accetto

Torquato Accetto byl italský barokní básník a prozaik. Svůj život prožil v Neapoli ve službách vévodů Carafa d´Andria.

Accetto patřil k okruhu litaráta a mecenáše Giambattisty Mansa a byl členem neaposlké Accademia degli Oziosi (Akademie Zahálečů).

Dílo Torquata Accetta:

Torquato Accetto psal básně málo poplatné baroknímu formalismu. První básně vydal v roce 1621, poslední v roce 1638.

Rime divise in amorose, lugubri, morali, sacre a varie - Básně milostné, žalostné, morální, posvátné a jiné

Della dissimulazione onesta - 1641, O počestné přetvářce, nejvlivnější Accettovo dílo doporučuje obezřetnost ve společenském styku, skrývání citů a zdržování se soudů jako pravou cestu k životní moudrosti

Narození: Trani, Itálie
Úmrtí: None †

0 se líbí, 0 se nelíbí