Vavřinec Benedikt z Nebožier

Vavřinec Benedikt byl básník, teoretik poezie, jazykovědec, matematik, pedagog, klasický filolog.

Vavřinec Benedikt pocházel ze Slovenska, ale studoval a působil v Čechách a na Moravě.Vystudoval filozofii a teologii na Karlově Univerzitě v Praze. Poté byl učitelem, rektorem školy, od roku 1604 až do své smrti působil jako profesor, později děkan, rektor a prorektor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přednášel klasickou filologii a matematiku.

Dílo Vavřince Benedikta:

Vavřinec Benedikt začal svou literární činnost příležitostní poezií, napsal okolo sta formálně vyspělých básní. Ve svých pracích vychází ze živého hovorového jazyka a z církevního kultivovaného jazyka.Všímá si rozdílů mezi jazykem lidovým a spisovným a mezi českými, moravskými a slovenskými nářečími.

Grammaticae Bohemicae ad leges naturalis methodi conformatae et notis numerisque illustratae ac distinetae libri duo – 1603. První česká gramatika vydaná po dlouhé a důkladné přípravě latinsky.

Žalmové někteří v písně české na způsob veršů latinských v nově uvedení a vzdání – 1606. Touto knihou autor obohatil osobní a intimní duchovní lyriku o deset českých parafrází Davidových žalmů, které jsou poměrně volně a dobově aktualizované.

Žalmové devadesátý první a stý třetí na způsob latinských veršův vydání – 1606
Překlad celého žaltáře a čtyři knihy Poetiky se nezachovaly.

Penitioris scholae structura – 1607, latinská básnická skladba v hexametrech

Struktura nižší školy – obsahuje progresivní návrhy na reformu školní výuky

Oratio therapeutica continens modum curandae Pragensis academie – 1612, Nápravná řeč obsahující návod na ozdravení Pražské akademie.

Elementa arithmeticae – 1612, Základy aritmetiky, učebnice

Narození: 10. 8. 1555 , Nebožiery
Úmrtí: 4. 6. 1615  ve věku 59 let, Praha †
Znamení: lev  

0 se líbí, 0 se nelíbí