Vladimír Blucha

Vladimír Blucha je krnovský historik, který napsal o historii Krnova nespočet článků a několik knih. Obdivuhodně činorodý, dnes již bývalý učitel a dlouholetý krnovský kronikář. Jeho zájem o historii jej přivedl k napsání mnoha článků i knih, kterými nám přiblížil dávné události a osobnosti z oblasti krnova. Narodil se 6. července 1931 v Mokrých Lazcích na Opavsku. Po válce, která zničila jeho domov, se přestěhoval s rodiči do Krnova. Studoval na zdejším gymnáziu a dalším studiem získal učitelskou aprobaci matematika – zeměpis.

Až do října 1998 učil na krnovských školách. Mnoho let se věnuje vlastivědné práci byl kronikář města, přispěvatel do novin a časopisů. Je čestným členem Matice slezské.. Pod jeho vedením stále vyvíjí činnost krnovská odbočka Matice slezské. Nejznámější je je jeho kniha Velký požár (2002). Její děj se odehrává v Krnově v době pruské okupace v 18. století. Žánr Velkého požáru by se dal nazvat "historický obraz", jednotlivé kapitoly, popisující příběh jednotlivých Krnovanů v jednom zajímavém historickém období, se skládají v celkový obraz tohoto období. Kniha tak připomíná např. obrazy Hieronyma Bosche, na kterých sledujeme jednotlivé drobné scény, které dohromady tvoří zvláštní atmosféru celého výjevu.

Díla Vladiníra Bluchy:
Historie města Krnova (1970)
Klíč k domovu (1995)
Vysoké nebe (1998)
Velký požár (2002)

Věk: 91
Narození: 6. 7. 1931 , Mokré Lazce u Opavy
Znamení: rak  

6 se líbí, 1 se nelíbí