Vojtěch Steklač

Vojtěch Steklač je autorem prózy pro dospělé i děti.

Vojtěch Steklač po maturitě v roce 1963 krátce studoval na VŠE, poté přešel na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde absolvoval filozofii a sociologii. Od roku 1969 působil jako redaktor dětských časopisů např. Ohníček, Pionýr, posléze jako šéfredaktor Pionýra. V letech 1990 - 94 byl dramaturgem v Čs. televizi, poté spisovatelem z povolání.

Dílo Vojtěcha Steklače:

Vojtěch Steklač se ve svých dílech představil jako živý, nápaditý vypravěč. Jeho tvorba patří k prózám zřetelně rýsujícím nové autorské pohledy.

Próza pro dospělé:

Zrcadla - 1968, povídková kniha
Samota Blažejov - 1969
Sbohem lásko - 1974, psychologizující novela

V dalších prózách se Steklač obrátil ke svému rodišti Příbrami jako k námětovému zdroji.

Černá slunce - 1976, nerozsáhlá novela je pocitovým příběhem mezigeneračního vztahu.

Skok přes kůži - 1979, román představuje první díl zamýšlené trilogie z hornického prostředí. Jeho děj probíhá v 19. století.

Pivo, víno, likéry - druhý díl zamýšlené trilogie jako ideově nevhodný nemohl vyjít a zůstal v rukopisu.

Součástí Steklačovy tvorby jsou i detektivky:
Jak se vraždí zlatý slavík
Zlatá brána


Próza pro děti:
Od počátku sedmdesátých let nalezl autor vděčný prostor v literatuře pro děti.

Dvojčata v akci-1,2,3,4
Boříkovy laplie I. - 1972
Boříkovy lapálie II. - 1973
V těchto dvou svazcích si autor vytvořil v partě holešovických kluků základ pro celý sled na principu pikareskní prózy navazujících zápletek, příhod a dobrodružství. Na " boříkovském " půdorysu potom vedle dalších knih určeným dětem Vojtěch Steklač pokračoval celou sérií svazků:

Bořík a spol.
Čenda a spol.
Mirek a spol.
Aleš a spol.
Dáda a spol.
Holky a spol.

Tyto příběhy se taly oblíbenými pro dějovost, humor i nadsázku.

Věk: 73
Narození: 21. 10. 1945 , Příbram
Znamení: váhy  

76 se líbí, 21 se nelíbí