William Makepeace Thackeray

William Thackeray byl anglický prozaik.

William Thackeray prožil rané dětsví v Indii, kde se narodil. Jeho rodina byla zámožná, otec byl anglickým koloniálním úředníkem. Jako šestiletý chlapec byl Thackeray poslán do soukromé internátní školy v Anglii. Vlastní traumatické zážitky použil i ve své tvorbě.

Studium na univerzitě v Cambridge Thackeray nedokončil, místo toho podnikl roční studijní cestu po Německu, kde se setkal i s Goethem. V Londýně studoval práva, v Paříži kresbu a grafiku. Nějaký čas žil bohémským životem, ale po úpadu banky, v níž měl uložen svůj majetek, se živil jako karikaturista, ilustrátor a novinář. Začal se věnovat literární tvorbě.

Dílo Williama Thackerae:

Na začátku své spisovatelské dráhy psal William Thackeray humoristické povídky, črty a kresby ze svých cest po Evropě pod různými pseudonymy.

Yellowplushovy paměti - 1837 - 38, první satirické dílo, humorné vyprávění lokaje ve vznešených rodinách o zážitcích ze služby, rovněž podává komentáře o soudobém anglickém literárním dění.

Z množství autorových raných děl vynikají:

Úžasná dobrodružství majora Gahagana - 1839, novela je příběhem irského "barona Prášila"

Vznešená bída - 1840, povídka, která je humornou analýzou měšťanské mánie podobat se šlechtickým vrstvám.
Hoggartyovský diamant - 1841, parodie londýnského bankovního světa.
Barry Lyndon - 1844, pseudohistorický příběh irského bezzásadového dobrodruha.
Kniha snů - 1847, soubor črt z londýnské společnosti, v němž použil pojem snobismus.

Trh marnosti - 1847 - 48, román je vrcholem Thackerayovy tvorby. Zaměřuje se na životní styl anglické buržoasie a aristokracie v období druhého desetiletí 19. století.Ve dvou dějových pásmech - příběhu mladé a dobrodružné Becky Sharpové a příběhu sentimentální obchodnické dcery Amelie Sedleyové , paroduje různé oblasti života středních a vyšších tříd, jejich povýšenost a pokrytectví.

Pendennis - 1850, autobiografický román je sarkastickým obrazem životního stylu londýnské a venkovské buržoazie a šlechty, fungování tisku, školských institucí ad.

Hery Esmond - 1852, historický román z počátku 18. století.

Další romány:
Newcomové - 1845
Virgiňané - 1859
Filipova dobrodružství - 1862

Narození: 18. 7. 1811 , Kalkata, Indie
Úmrtí: 24. 12. 1863  ve věku 52 let, Londýn, Anglie †
Znamení: rak  

5 se líbí, 1 se nelíbí