Zdeněk Kalista

Zdeněk Kalista (22. červenec 1900 Benátky nad Jizerou – 17. červen 1982 Praha) byl český historik, básník, literární kritik, editor a překladatel.

Svá díla zpočátku podepisoval též jako Z. V. Kalista. V letech 1924–1939 a 1945–1948 působil na Univerzitě Karlově v Praze nejprve jako asistent historického semináře, od roku 1932 jako docent. Stal se jednou z obětí politických procesů a byl odsouzen na 15 let. V roce 1960 byl propuštěn a odešel do penze. V roce 1966 rehabilitován. V tomto pbdobí psal lektorské posudky pro různá nakladatelství a věnoval se překladatelské práci.

V letech 1921–1923 byl místopředsedou Literární skupiny, od roku 1928 členem výboru Kruhu českých spisovatelů.

Publikoval v celé řadě českých i zahraničních literárních a historických periodik (Host, Cesta, Červen, Kmen, Orfeus, Apolon, Český časopis historický, Památky archeologické, Filozofická revue, Lidová demokracie, Obroda, Arch, Literární listy, Romboid, Sešity). Jako autor hesel se podílel i na Masarykově slovníku naučném.

Byl žákem Josefa Pekaře.

Svým historickým dílem se zasloužil o znovuobnovený zájem o české baroko: Z legend českého baroka (1934), České baroko (1941), Tvář baroka (1982).

Překládal převážně z francouzské literatury (Guillaume Apollinaire, Jules Romains)

Díla Zdeněka Kalisty:
Diviš Černín (1932)
Mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic (1932)
Kamarád Wolker (1933)
Z legend českého baroka (1934)
Úvod do politické ideologie českého baroka (1934)
Národní motiv úcty svatoprokopské a svatopetrská legenda z roku 1618 (1935)
Italský skicář (eseje) (1938)
Doba Karla IV. (1939)
Čechové, kteří tvořili dějiny světa (1939)
Bohuslav Balbín (1939), rozš. vyd. 1967
Zikmund Myslík z Hršova (1940)
Blahoslavená Zdislava (1941)
Josef Pekař (1941, 1994)
České baroko (1941)
Hněvej se ty na mne nebo nehněvej (epigramy) (1941)
Barokní tradice v našem divadle novodobém (1944)
Klementinum (1945)
Stručný přehled československých dějin do roku 1306 (1945)
Co nám lhali o našich dějinách (1947)
Stručné dějiny Československa (1947, 1992)
Cesty historikovy (1947)
Matěj Vierius (1969)
Blahoslavená Zdislava (Řím 1969)
Listy z dějin české gotiky (Řím 1969), doplněné vyd. 1991
Město mezi horami (1969)
Tváře ve stínu (Medailony) (1969)
Listy synu Alšovi o umění (1970)
Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko (1970)
O jedné knihovničce a mládencích kolem ní (1970)
Karel IV. Jeho duchovní tvář (1971)
Bedřich Bridel (Neapol 1971)
Přátelství a osud (Korespondence s J. Wolkerem) (Toronto 1978)
Svědectví o Františku Křelinovi (1978)
Tvář baroka (Mnichov 1982, Londýn 1983, 1992)
Ctihodná Marie Elekta Ježíšova. Po stopách české mystiky v českém baroku (Řím 1975, 1992)
Cesta po českých hradech a zámcích, aneb Mezi tím, co je a tím, co není (1993)
Veliká noc (1993)
Století andělů a ďáblů. Jihočeský barok (1994)
Po proudu života II (1997)
Po proudu života IV. a V. (rukopis vzpomínek uložený v Literárním archívu Památníku národního písemnictví)

Narození: 22. 7. 1900 , Benátky nad Jizerou
Úmrtí: 17. 6. 1982  ve věku 81 let †
Znamení: rak  

0 se líbí, 2 se nelíbí