Zdeněk Rotrekl

Zdeněk Rotrekl byl katolický básník, autor meditativní a spirituální lyriky.

Zdeněk Rotrekl se narodil jako syn zahradníka. Vystudoval reálné a klasické gymnázium v Brně. Maturoval v roce 1940. Za 2. světové války byl totálně nasazen, po ní studoval na Masarykově univerzitě v Brně filozofii a historii.Promovat mohl až po rehabilitaci v roce 1968.

Jako funkcionář Svazu vysokoškolského studentstva a Moravského kola spisovatelů byl Zdeněk Rotrekl v roce 1948 ze studia vyloučen a o rok později zatčen. Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen k smrti, později mu trest změnili na doživotí. V roce 1962 byl propuštěn a živil se jako pomocný dělník. V letech 1968 – 69 redigoval křesťanskou revui Osvěta. V roce 1970 odešel do invalidního důchodu.

Zdeněk Rotrekl aktivně působil v disidentu, od 1989 vydával obnovenou revui Akord.

Z díla Zdeňka Rotrekla:

Vstup Zdeňka Rotrekla do literatury a jeho lyrická tvorba 40. let nesou znamení vlivu Františka Halase a katolických spiritualistů:
Kyvadlo duše – 1944
Kamenný erb – 1944
Pergameny – 1947

Vlivem perzekuce byla kontinuita Rotreklovy tvorby přerušena a vydávání jeho prací znemožňováno. Jeho dílo vykazuje značné rozpětí: obsahuje verše barokní obraznosti plné alegorií, náboženské invokace, jazykové experimenty.

Próza:
Skrytá tvář české literatury – Toronto 1987, Praha 1991, soubor medailonů katolických autorů
Barokní fenomén v současnosti – 1995, esejistický cyklus

Narození: 1. 10. 1920 , Brno, Československo
Úmrtí: 9. 6. 2013  ve věku 92 let, Brno, Česká republika †
Znamení: váhy  

12 se líbí, 1 se nelíbí