Zlatko Klátik

Zlatko Klátik byl slovenský prozaik a básník, literární vědec, jeden ze zakladatelských osobností literárněvědného výzkumu slovenské literatury pro děti a mládež.

Zlatko Klátik svá vysokoškolská studia absolvoval v letech 1946 – 52 v Bělehradě a Bratislavě. Po skončení studií působil jako učitel v tehdejší Jugoslávii. Po návratu na Slovensko pracoval jako gymnaziální profesor, redaktor a od roku 1960 jako vědecký pracovník SAV.

Dílo Zlatka Klátika:

V boji a pokoji – 1946 (V boji a v míru), debut, básnická sbírka obsahuje verše o národněosvobozeneckém odboji.

Próza:
V některých prózách zpracoval Klátik autobiografické vzpomínky na válku:

Neodovzdaný odkaz – 1960 (Nepředaný vzkaz)
Zázračná puška – 1963
Rozprávky spod slzečníka – 1964 (Pohádky pod slunečníkem)
Tulák a Čakanka – 1978

Těžištěm autorovy tvorby je literárněhistorický a literárněkritický výklad slovenské a světové literatury pro děti a mládež. Sledoval problematiku vývoje v širších souvislostech, což dokládají jeho monografie a studie:

Fraňo Kráľ, zakladatel slovenskej socialistickej literatúry pre deti a mládež - 1953
Ludmila Podjavorinská a detská literatura – 1955
Album Ludmily Javorinskej – 1978
Poetika detstva a bolesti. Život a dielo Márie Rázusovej – Martákovej – 1957
Velký rozprávkar – 1962 (Velký pohádkář), monografie k Andersenovým pohádkám.

Ondrejovov mýtus o slobodě – 1969, monografická studie věnovaná L. Ondrejovi, slovenskému nenaturistickému básníkovi a autorovi pozoruhodných děl pro mládež.

Krajina plná detstva. Hronského tvorba pre mládež – 1971, monografie věnovaná tvorbě J. Cigera – Hronského.

Klúč k detstvu – 1975, syntéza dlouholetého bádání v oblasti literatury pro děti a mládež, skládající se ze tří částí s podtitulem
Dielo
Druh
Kontext


Svetová literatura pre mládež – 1978, přehled, v němž autor podal základní informace podle jednotlivých národních literatur od klasicismu až do poloviny 20. století.

Druhou badatelskou oblastí Klátika byly slovensko – jihoslovanské kulturní vztahy, které zpracoval mj. v monografiích:
Štúrovci a Jihoslovania – 1965
Slovenská a jihoslovanská literatura – 1987

Narození: 24. 1. 1922 , Stara Pazova, Srbsko
Úmrtí: 24. 8. 1990  ve věku 68 let, Bratislava †
Znamení: vodnář  

1 se líbí, 0 se nelíbí